RSS Коментарі

Патріотизм у розумінні сучасної молоді

15.05.2012 В'ячеслав

 

Протягом  2012 року бібліотечними працівниками, що обслуговують юнацтво в області, проводилося  соціологічне дослідження «Патріотизм у розумінні сучасної молоді», яке зініціювала Державна бібліотека України для юнацтва. Адже починаючи з 90-х років серед молоді України спостерігається різке падіння моралі, зниження рівня патріотизму. Майже половина української молоді не вважає себе патріотами, а 54,6 % молодих українців не пишаються тим, що є громадянами України. За результатами дослідження Інституту Горшеніна, це найгірший показник серед молоді Росії, України, Польщі та Казахстану.

Така ситуація пов’язана, у першу чергу, із змінами у політичному та економічному житті країни, які негативно позначилися на всіх формах виробництва, розвитку нації, культури, освіти, систем виховання молоді.

Значний вплив на зниження рівня патріотизму серед молоді мають: відсутність національної ідеї, складне історичне минуле України, низький рівень впевненості у завтрашньому дні, втрата моральних цінностей.

Було зруйновано систему «радянського виховання», а нові важелі впливу на сучасну молодь системно не розроблені.

Метою дослідження стало визначення реального рівня патріотизму української молоді на  підставі її уподобань, прагнень та очікувань від держави і суспільства.

Серед основних завдань дослідження було:

 • визначити ставлення молоді до загальнонаціональної ідеї як об’єднуючого чинника у вихованні патріотизму;
 • дослідити рівень знань студентів, інших верств молоді про правдиву, героїчну  історію України як базу для формування позитивної свідомості, гордості за свою землю, історичне минуле;
 • дослідити моральні цінності молоді, студентів в нинішніх умовах, коли понад усе ставляться матеріальні статки;
 • визначити рівень зневіри молоді, студентів у державі як гаранті її прав.

         Об’єктами дослідження стала молодь до 30 років, в т. ч. студенти вищих навчальних закладів.

Дослідження проводилося на базі груп молоді з різних районів Вінницької області, а також обласного центру:

групи молоді з 18 до 20 років;

групи молоді з 21 до 25 років;

групи молоді з 26 до 30 років.

Отже, за підсумками обласного туру всеукраїнського соціологічного дослідження «Патріотизм у розумінні сучасної молоді» доречно зробити певні підсумки. В процесі цього дослідження всього було опитано 1171 респондента. Анкетування проводилося на базі бібліотек Немирівського, Томашпільського, Калинівського, Бершадського, Чернівецького, Іллінецького, Могилів-Подільського, Оратівського, Крижопільського районів та обласної бібліотеки для юнацтва.

 

Анкета та відповіді на неї групи молоді 18-20 років

         1. Наскільки,  на Вашу думку розвинена національна ідея в українській державі?

 • національна ідея відіграє провідну роль у побудові  держави –  240 (46,3%)
 • національна ідея не відіграє ніякої ролі ні для держави, ні для  мене особисто –   120 (23,2%)
 • національна ідея відіграє певну роль, але ця роль не є ключовою для важливих змін у державі – 127 (24,5%)
 • національної ідеї немає – 31 (6%)

 

2. Чи впливає  знання історичного минулого на подальше життя держави та її населення?

 • так, історичне минуле дуже важливе, вивчати і знати його необхідно кожному – 312 (60,2%)
 • кожен сам обирає, наскільки важливе для нього знання історичної спадщини – 126 (24,3%)
 • історичне минуле не важливе, потрібно жити майбутнім –  36 (7%)
 • історичне минуле країни треба обов’язково пам’ятати, проте воно не відіграє ніякої ролі в подальшому розвитку держави – 44 (8,5%)

 

3. Які заходи,  на Вашу думку, повинна  вжити   держава, аби підтримати патріотичний дух молоді?

Респонденти відповіли таким чином: держава має піклуватися про кожного українця; популяризувати свою країну за кордоном; розмовляти виключно українською мовою; сприяти навчанню української мови, культури, починаючи з дошкільного віку; давати молоді можливість реалізувати себе в своїй країні; заохочувати молодь до активного суспільного життя, підтримувати у починаннях, надавати реальне право на безкоштовну освіту, забезпечувати житлом, якісним медичним обслуговування, допомогти і гарантувати  працевлаштування.

 

4. Які риси характеру Ви вважаєте необхідними для виховання патріотизму серед молоді:

 • відчуття пошани до своєї країни –  219 (42,3%)
 • інтерес до історичного минулого –  131 (25,3%)
 • високий рівень ерудиції – 63 (12,2%)
 • інтелігентність – 58 (11,2%)
 • активність у громадському житті країни – 89 (17,2%)
 • інше – молоді люди вважають, що названі характеристики не є рисою характеру, а швидше ознаки рівня соціальної і громадської позиції – 4 (0,8%)

 

5. Які з вищеназваних якостей добре розвинені особисто у Вас?   

 • відчуття пошани до своєї країни  –  206 (39,8%)
 • інтерес до історичного минулого  – 155 (30%)
  • високий рівень ерудиції –  60 (11,6%)
  • інтелігентність – 47  (9%)
  • активність у громадському житті країни –  103 (20%)
  • інше –

 

6. Як саме Ви проводите свій вільний час?

 • відвідую історичні, літературні, художні музеї, виставки –    61 (11,8%)
 • відвідую бібліотеки та обираю книги, які висвітлюють історичне минуле нашого народу та його героїв  –   123 (23,7%)
 • відвідую театри та переглядаю кінофільми на історично-патріотичні теми –   54 (10,4%)
 • частіше за все проводжу вільний час вдома за телевізором та комп’ютером –    158 (30,5%)
 • надаю перевагу  компанії друзів –  147 (28,4%)
 • інше (спорт, музика, хобі) –  10 (2%)

7. Чи відчуваєте Ви відсутність моральних цінностей в української молоді?

 • Так –  370 (71,4%)
 • Ні – 148 (28,6%)

 

8. Якщо відчуваєте, то в чому саме?

Ваша відповідь: відсутність культури, поваги до старших, байдужість, жорстокість, невихованість, використання нецензурної лайки, зацікавленість лише особистими інтересами і проблемами, незнання історії України і її героїв, неповага до державної  мови та до історичного минулого українського народу, недотримання законів  в державі.

9. Чи вважаєте Ви, що молоді люди, які вживають алкоголь або наркотики, не можуть бути патріотами:

 • Так –  306 (59%)
 • Ні –  212 (41%)
 • Інше –

На дане питання респонденти дали такі відповіді: кожен сам обирає як жити; дуже часто саме люди, які вживають алкоголь, найвідданіші своїй державі; питання патріотизму не займає багато місця у голові такої персони.

 

10. Які політичні, соціально-побутові ситуації впливають на рівень Вашого патріотизму:

 • загальнополітична атмосфера в суспільстві –  167 (32,2%)
 • можливість вибору навчального закладу –  169 (32,6%)
 • наявність, відсутність роботи –   139 (6,8%)
 • житлові умови –   100 (19,3%)
 • задоволення права на відпочинок – 60 (11,6%)
 • інше______________________________________

 

11. Повідомте, будь ласка, деякі відомості про себе:

 

Ваша стать:       чол.   –  143  (27,6%)  жін. – 375 (72,4%).

вік:     від 18 до 20 років   – 518.

освіта:  середня – 292  (56,4%); середня спеціальна – 226 (43,6%); вища – 0.

 

За результатами дослідження:

46,3 % молоді  віком18 -20 років вважають що національна ідея відіграє провідну роль у побудові держави, і лише 6% вважає, що національної ідеї немає. Приємно є те, що 60,2% опитаних впевнені, що історичне минуле дуже важливе, вивчати і знати його необхідно кожному. Але є й такі 7%, які вважають, що історичне минуле не є важливим і потрібно жити майбутнім.

На запитання «Які заходи,  на Вашу думку, повинна  вжити   держава, аби підтримати патріотичний дух молоді?» були дуже різноманітні відповіді, які переважно переростали в побажання до владних структур.

Цікавими є відповіді на 4 і 5 запитання «Які риси характеру Ви вважаєте необхідними для виховання патріотизму серед молоді», «Які з вищеназваних якостей добре розвинені особисто у Вас?» 43,2% респондентів впевнені, що саме відчуття пошани до своєї країни є необхідною рисою характеру, але лише 39,8% знайшли цю рису у себе, найнижче була оцінена інтелігентність – 11,2%, і знайшли її у себе 9%.

61% молоді проводить свій вільний час, відвідуючи історичні, літературні, художні музеї, 30,5% молоді проводять свій вільний час вдома за телевізором та комп’ютером і лише 7% відвідують театри, виставки, 23,7% відвідує  бібліотеки, 28,4%  надає перевагу компанії друзів. На дане запитання було дано декілька відповідей (від 1 до 3).

71,4% констатують відсутність моральних цінностей в української молоді у відсутності культури.

Розділилася думка респондентів у питанні  «Чи вважаєте Ви, що молоді люди, які вживають алкоголь або наркотики, не можуть бути патріотами» – 59% вважають, що «так», 41% що  «ні».

Великим важелем, який впливає на рівень патріотизму є можливість вибору навчального закладу – 32,6%, загальнополітична атмосфера в суспільстві- 32,2%.

Наявність і відсутність роботи стоїть в цій категорії респондентів на останньому місці 6,8% в зв’язку з їхнім віком. Переважна частина цих молодих людей – це учні середньої та професійної школи, які ще не стикалися з проблемою працевлаштування.

Найактивнішими респондентами були дівчата 72,4%.

Респонденти вважають, що держава повинна зробити молодь соціально захищеною, приділяти увагу її патріотичному вихованню в навчальних закладах.

 

 

Анкета  та відповіді на неї групи молоді віком від 21 до 25 років

 

1. Наскільки,  на Вашу думку розвинена національна ідея в українській державі?

 • національна ідея відіграє провідну роль у побудові  держави –  158 (40,8%)
 • національна ідея не відіграє ніякої ролі ні для держави, ні для  мене особисто –  124 (32%)
 • національна ідея відіграє певну роль, але ця роль не є ключовою для важливих змін у державі –  82 (21,2)
 • національної ідеї немає –  23 (6%)

 

2. Чи впливає  знання історичного минулого на подальше життя держави та її населення?

 • так, історичне минуле дуже важливе, вивчати і знати його необхідно кожному –   221 (57, 1%)
 • кожен сам обирає, наскільки важливе для нього знання історичної спадщини – 79 (20,4%)
 • історичне минуле не важливе, потрібно жити майбутнім –  55 (14,2%)
 • історичне минуле країни треба обов’язково пам’ятати, проте воно не відіграє ніякої ролі в подальшому розвитку держави –  32 (8,3%)

 

3. Які заходи,  на Вашу думку, повинна  вжити   держава, аби підтримати патріотичний дух молоді?

На дане питання респонденти дали такі відповіді: економічно розвиватися, відстоювати національні ідеї на міжнародній арені; забезпечити молодь житлом, безкоштовним навчанням, працевлаштуванням; знищити корупцію та бюрократію в державних установах;  дослухатися до ідей молоді, виключити фільми про насилля, жорстокість; запровадити свята, пов’язані з вихованням патріотизму.

 

4. Які риси характеру Ви вважаєте необхідними для виховання патріотизму серед молоді:

 • відчуття пошани до своєї країни – 167 (43,2%)
 • інтерес до історичного минулого – 110 (28,4%)
 • високий рівень ерудиції – 73 (18,9%)
 • інтелігентність – 70 (18,8%)
 • активність у громадському житті країни – 68 (17,6%)
 • інше____________________________________________

 

5. Які з вищеназваних якостей добре розвинені особисто у Вас?   

 • відчуття пошани до своєї країни –   117 (30,2%)
 • інтерес до історичного минулого –  93 (24%)
 • високий рівень ерудиції –    52 (13,4%)
 • інтелігентність –   53 (13,7%)
 • активність у громадському житті країни –  53 (13,7%)
 • інше________________________________________

 

6. Як саме Ви проводите свій вільний час?

 • відвідую історичні, літературні, художні музеї, виставки – 33 (8,5%)
 • відвідую бібліотеки та обираю книги, які популяризують історичне минуле нашого народу та його героїв – 148 (38,2%)
 • відвідую театри та переглядаю кінофільми на історично-патріотичні теми – 35 (9%)
 • частіше за все проводжу вільний час вдома за телевізором та комп’ютером – 71 (18,3%)
 • надаю перевагу  компанії друзів – 134 (34,6%)
 • інше подорожую, займаюся спортом допомагаю батькам, займаюся підсобним господарством  – 15 (3,9%)

 

7. Чи відчуваєте Ви відсутність моральних цінностей в української молоді?

 • Так – 213 (55%)
 • Ні  – 174 (45%)

 

8. Якщо відчуваєте, то в чому саме?

Ваша відповідь: пияцтво, грубість та егоїстичність, агресивність,  злочинність, байдужість до суспільного життя, до історії і традиції України.

 

9. Чи вважаєте Ви, що молоді люди, які вживають алкоголь або наркотики, не можуть бути патріотами:

 • Так – 191 (49,4%)
 • Ні – 193 (49,9%%)
 • Інше –  не задумувалися про це (0,7%)

 

10. Які політичні, соціально-побутові ситуації впливають на рівень Вашого патріотизму:

 • загальнополітична атмосфера в суспільстві – 112

       (30%)

 • можливість вибору навчального закладу – 118

        (30,1%)

 • наявність, відсутність роботи – 146 (37,7%)
 • житлові умови – 83 (21,4%)
 • задоволення права на відпочинок – 27 (7%)
 • інше низький рівень життя – 7 (1,8%)

 

11. Повідомте, будь ласка, деякі відомості про себе:

 

Ваша стать:  чол. – 150 (38,8%);  жін. – 237  (61,2%).

вік:    від 21 до 25 років –  387.

освіта:  середня  – 124  (32%); середня спеціальна  – 169 (43,7%); вища – 94 (24,3%).

 

Відносно розвитку національної ідеї відповіді  молоді 21-25 років розділилися:  6% опитаних вважає, що національної ідеї немає;   національна ідея не відіграє ніякої ролі ні для держави, ні для  мене особисто в 32%; національна ідея відіграє провідну роль у побудові  держави  40,8%.

Для 57, 1% молоді історичне минуле дуже важливе,  14,2% вважають, що історичне минуле країни треба обов’язково пам’ятати.

 А для підтримки патріотичного духу молоді  держава має економічно розвиватися; забезпечувати молодь житлом; безкоштовно навчати; працевлаштовувати з відповідною зарплатнею.

43,2% опитаної молоді впевнені, що для виховання патріотизму серед молоді потрібно мати відчуття пошани до своєї країни та інтерес до історичного минулого, але тільки 30,2% знаходять його у себе.

38,2% респондентів відвідують бібліотеки та обирають книги, які популяризують історичне минуле нашого народу та його героїв, надають перевагу  компанії друзів 34,6% і лише 9% відвідують театри та переглядають кінофільми на історично-патріотичні теми; відвідують історичні, літературні, художні музеї, виставки 8,5%; 34,6% респондентів віком 21-25 років проводять свій вільний час у компанії друзів, подорожують, займаються спортом.

     55% молоді вважає відсутність моральних цінностей  через незайнятість, пияцтво, байдужість до історії і традицій України, грубість та егоїстичність.

         На запитання «Чи вважаєте Ви, що молоді люди, які вживають алкоголь або наркотики, не можуть бути патріотами» думки розділилися: «так» – 49,4%, «ні» – 49,9% просто вони не задумувалися про це – 0,7%.

На рівень патріотизму найбільше впливає наявність та  відсутність роботи – 37,7%, можливість вибору навчального закладу – 30,1%, загальнополітична атмосфера в суспільстві – 30%, житлові умови  – 21,4%.

 

 

Анкета  та відповіді на неї групи молоді віком від 26 до 30 років

1. Наскільки,  на Вашу думку розвинена національна ідея в українській державі?

 • національна ідея відіграє провідну роль у побудові  держави – 108 (40,6%)
 • національна ідея не відіграє ніякої ролі ні для держави, ні для  мене особисто – 60 (22,5%)
 • національна ідея відіграє певну роль, але ця роль не є ключовою для важливих змін у державі – 67 (25,2%)
 • національної ідеї немає – 31(11,7%)

 

2. Чи впливає  знання історичного минулого на подальше життя держави та її населення?

 • так, історичне минуле дуже важливе, вивчати і знати його необхідно кожному – 162 (61%)
 • кожен сам обирає, наскільки важливе для нього знання історичної спадщини – 52 (19,5%)
 • історичне минуле не важливе, потрібно жити майбутнім – 9 (3,4%)
 • історичне минуле країни треба обов’язково пам’ятати, проте воно не відіграє ніякої ролі в подальшому розвитку держави – 43 (16,2%)

 

3. Які заходи,  на Вашу думку, повинна  вжити   держава, аби підтримати патріотичний дух молоді?

Відповіді опитуваних: створити високий рівень життя; забезпечити житлом, захистити від безробіття та обману роботодавців,  підтримати  творчу молодь, подолати корупцію у вищих навчальних закладах, надати молоді більше самостійних дій у громадському житті країни,  піднести статус української мови.

 

      4. Які риси характеру Ви вважаєте необхідними для виховання патріотизму серед молоді:

 • відчуття пошани до своєї країни – 115 (43,2%)
 • інтерес до історичного минулого – 78 (29,3%)
 • високий рівень ерудиції – 24 (9%)
 • інтелігентність – 77 (29%)
 • активність у громадському житті країни – 31(11,6%)
 • інше – 5 ( 2%) (всі вище перераховані)

 

5. Які з вищеназваних якостей добре розвинені особисто у Вас?   

 • відчуття пошани до своєї країни – 84 (31,6%)
 • інтерес до історичного минулого – 65 (24,4%)
 • високий рівень ерудиції – 32 (12,0%)
 • інтелігентність – 56 (21,1%)
 • активність у громадському житті країни – 43 (16,2%)
 • інше – 5 (2%)_____________________

 

6. Як саме Ви проводите свій вільний час?

 • відвідую історичні, літературні, художні музеї, виставки – 145 (5,3%)
 • відвідую бібліотеки та обираю книги, які популяризують історичне минуле нашого народу та його героїв – 121 (45,5%)
 • відвідую театри та переглядаю кінофільми на історично-патріотичні теми – 26 (9,8%)
 • частіше за все проводжу вільний час вдома за телевізором та комп’ютером – 61(23%)
 • надаю перевагу  компанії друзів – 31 (11,7%)
 • інше_______

 

7. Чи відчуваєте Ви відсутність моральних цінностей в української молоді?

 • Так – 151(56,8%)
 • Ні  –  115 (43,2%)

 

8. Якщо відчуваєте, то в чому саме?

Відповіді: невихованість, вседозволеність, моральна розпущеність, неповага до старших, відсутність толерантності.

 

9. Чи вважаєте Ви, що молоді люди, які вживають алкоголь або наркотики, не можуть бути патріотами:

 • Так – 117( 44%)
 • Ні – 131 (49%)
 • Інше –18 (7%) (в залежності від кожної індивідуальної люди)

 

10. Які політичні, соціально-побутові ситуації впливають на рівень Вашого патріотизму:

 • загальнополітична атмосфера в суспільстві – 98 (37%)
 • можливість вибору навчального закладу – 33 (12,4%)
 • наявність, відсутність роботи – 75 (28,2%)
 • житлові умови – 88 (33,1%)
 • задоволення права на відпочинок – 20 (7,5%)
 • інше__________________________________________

 

11. Повідомте, будь ласка, деякі відомості про себе:

 

Ваша стать:     чол.  – 84  (34%);    жін.182 (68%).

вік:   від 26 до 30 років – 266.

освіта: середня – 83(31,2%); середня спеціальна –  96 (36%);  вища – 87 (32,7%) .

 

Хоча молодь 26-30 років вже набула певного досвіду, має  чіткі життєві позиції та знає чого потрібно їй у житті, проте відповіді майже не різняться від двох інших вікових категорій опитаних.

      40,6% опитуваних вважають, що національна ідея відіграє провідну роль у побудові  держави;  національна ідея не відіграє ніякої ролі ні для держави, ні для  мене особисто – 22,5%; національної ідеї немає вважають 11,7%.

Погоджуються з тим, що  історичне минуле дуже важливе, вивчати і знати його необхідно кожному – 61%, історичне минуле не важливе, потрібно жити майбутнім 3,4%.

43,2% вважає, що для виховання патріотизму  потрібно відчуття пошани до своєї країни, 29,3% інтерес до історичного минулого, проте майже не потрібний високий рівень ерудиції – всього 9% і тільки 2% опитуваних вважають, що потрібні всі перераховані в анкеті якості.  16,2% респондентів вважають себе активними в громадському житті країни, 21,1% інтелігентними.

Молодь росте, набирається життєвого досвіду, набуває освіту   і вже тільки 5,3% у вільний час відвідують історичні, літературні, художні музеї, виставки, 29,8% відвідують театри та переглядають кінофільми на історично-патріотичні теми, 45,5% відвідують бібліотеки та обирають книги, які популяризують історичне минуле нашого народу та його героїв, 23% проводять вільний час вдома за телевізором та комп’ютером, 11,7% надають перевагу  компанії друзів.

  56,8% опитаних відчуває відсутність моральних цінностей в української молоді.

Не погоджуються з твердженням про те, що молоді люди, які вживають алкоголь або наркотики, не можуть бути патріотами 49% опитаних, а 7% вважають, що це  залежить  від кожної індивідуальної людини.

На рівень патріотизму впливають: загальнополітична атмосфера в суспільстві 37%, наявність, відсутність роботи 28,2%, житлові умови 33,1%. Найменше впливає задоволення права на відпочинок 7,5%.

        Дана категорія респондентів має хорошу освіту: 32,7% опитуваних з вищою освітою, 31,2% з середньою, 36% з середньою спеціальною.

 

Отже, як показали результати дослідження, молодь віком 18-30 років впевнена, що держава повинна мати свою національну ідею, адже саме вона відіграє провідну роль в розбудові держави; знання історичного минулого дуже важливе, вивчати і знати і пам’ятати його потрібно кожному. Щоб утвердити і зберегти патріотичний дух молоді, на думку респондентів, держава повинна забезпечити верховенство закону, піклуватися про кожного українця, відстоювати національні ідеї на міжнародній арені; піднести статус української мови, як єдиної державної, давати молоді можливість реалізувати себе в своїй країні, заохочувати молодь до активного суспільного життя, надати реальне право на безкоштовну освіту, забезпечити житлом, якісним медичним обслуговування, допомогти і гарантувати  працевлаштування, знищити  корупцію в державних установах та бюрократію.

Участь в дослідженні взяли 57,4%  молодих людей з вищою і неповною вищою освітою.

Дані всеукраїнського соціологічного дослідження будуть використані бібліотечними фахівцями для  проведення різноманітних масових заходів дозвіллєвого характеру, спрямованих на виховання патріотизму серед молоді, для поповнення бібліотечного фонду історичною літературою, книгами патріотичного змісту.

 

Коментарів поки немає. Будь першим!

Вибачте, обговорення заборонене.