RSS Коментарі

Наука – королева перетворень

12.03.2010 В'ячеслав

Світ навколо нас: наука, винаходи, відкриття

(Виставка-знайомство)

І розділ

Держави сильні, де наука людині служить і добру

Конституція України [Текст]: офіційне видання. – К.: Український Центр Правничих Студій, 2006. – 124 с.

Баландин, Р. К. В. И. Вернадский [Текст]: кн. для учащихся /Р. К. Баландин. – М.: Просвещение, 1987. – 128 с.: ил. – (Люди науки).

Голубев, Глеб. Всколыхнувший мир = Дарвин: литературный портрет [Текст] / Г.Н. Голубев. – М.: Мол. гвардия, 1982. – 174 с.: ил. – (Пионер – значит первый; вып. 75).

Евгений Патон: «Строить, создавать на радость людям»// Я. Голованов. Этюды об ученых. – 3-е изд., доп. – М.: Мол. гвардия, 1983. – С. 276 – 278.

Керам, К. В. Боги, гробниці та вчені [Текст]: роман про археологію / К.В. Керам. – Львів: Артклас, 2008. – 584 с.: іл.

Концепції В.І. Вернадського про біосферу // Концепції сучасного природознавства: підручник / Я. С. Карпов, В. В. Кисельник, В.Г. Кремень та ін. – К.: Професіонал, 2004. – С.440 – 469.

Кульчицький, Станіслав. Наші Ньютони та Галілеї [Топ – 50 української науки ХХ ст.] / С. Кульчицький // День. – 2010. – № 39 – 40. – С.9.

Ландау-Тылкина, С. П. К. А. Тимирязев [Текст]: кн.. для учащихся /С. П. Ландау-Тылкина. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с.: ил. – (Люди науки).

Лауреати Нобелівської премії. 1901 – 2001[Текст]: енциклопедичний довідник: видання ювілейне / [уклад. С. О. Довгий, В. М. Литвин, В. Б. Солоіденко]. – К.: «Укр. вид. центр», 2001. – 768 с.

Малиновський, Б. М. Борис Патон-праця на все життя [Текст] / Б. М. Малиновський. – К.: Вид-во «Наукова думка», 2002. – 340 с.

Наука. Винаходи. Техніка [Текст].–К.: Павлін, 2005.–208 с.: іл. – (Це цікаво).

Наука і суспільство. – 2009. – № 11 – 12.

Онопрієнко, В.І. Історія української науки ХІХ – ХХ століть [Текст]: навч. посіб. / В. І. Онопрієнко. – К.: Либідь, 1998. – 304 с.

Очкурова, О. Ю. 50 гениев, которые изменили мир [Текст] / О. Ю. Очкурова, Г. В. Щербак, Т. В. Иовлева. – Х.: Фолио, 2004. – 510 с. – (100 знаменитых).

Самин, Д. К. Сто великих ученых [Текст] / Д. К. Самин. – М.: Вече, 2001. – 592 с.- (100 великих).

Сапарина, Елена. Последняя тайна жизни = Павлов. Этюды о творчестве [Текст] / Е. В. Сапарина. – М.: Мол. гвардия, 1983. – 175 с.: ил. – (Пионер – значит первый. Вып. 78).

Світ науки. Повна ілюстрована енциклопедія [Текст] / [ уклад. Х. Берд]. – К.: Країна Мрій, 2008. – 256 с.: іл. – (Атласи та енциклопедії).

100 найвідоміших українців [Текст]. – 3-є вид., випр. і доп. – К.: «Автограф», Кн. дім «Орфей», 2005. – 640 с. – (100 найвідоміших).

Я син свого народу = Наукова спадщина Михайла Максимовича [Текст]: (до 200-річчя з дня народження вченого) / [відп. ред. М. Корпанюк]. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2006. – 412 с.

Фабрикою винаходів

ІІ розділ

Україна. Закон. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі [Текст]: офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2000. – 44 с. – (Закони України).

Автомобілі [Текст]: дит. енцикл. / [авт. В.І Малов]. – К.: Школа, 2006. – 336.6 іл.- (Я пізнаю світ).

Велика дитяча енциклопедія [Текст]. – К.: Махаон-Україна, 2007. – 336 с.: іл.

Відкриття і винаходи [Текст] / О.В. Артемова, Л. Я. Гальперштейн, В.А. Дигало та ін. – К.: ТОВ «Перо», 2008. – 96 с.: іл. – (Дитяча енциклопедія Перо).

Історія речей [Текст]: для дітей серед. шк. віку / [ авт.- упоряд. М. О. Панкова, В. М. Скляренко, Я. О. Батій]. – Х.: Фоліо, 2005. – 319 с. – (Дитяча енциклопедія).

Інформатика [Текст]: для дітей серед. шк. віку / [ авт. – упоряд. В. М. Скляренко, О. В. Лисенко]. – Х.: Фоліо, 2005. – 319 с. – (Дитяча енциклопедія).

Кораблі [Текст]: дит. енцикл. / [авт. – упоряд. Д.І. Калмиков]. – К.: Школа, 2003. – 512 с.6 іл. – (Я пізнаю світ).

Маценко, Г. О. Книга рекордів України = Людина і суспільство. У світі науки і техніки [Текст] / Г. О. Маценко. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2002. – 112 с.

Мельников, Лев. Нанотехнологии: благо или зло / Л. Мельников // Наука и релігія. – 2010. – №2. – С. 10 – 13.

Мусский, С. А. 100 великих чудес техники [Текст] / С. А. Мусский. – М.: Вече, 2002. – 432 с. – (100 великих).

Таємниці живої природи [Текст] / [ авт. тексту Р. Капоралі]. – К.: Махаон – Україна, 2007. – 256 с.: іл. – (Відкриваємо світ).

Тайны жизни [Текст]. – М.: Бук Хаус, 2004. – 192 с.: ил. – (Неведомое и невероятное).

Царство машин // Ю. В. Грузін. Чудеса техніки. Ілюстрована енциклопедія для дітей. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2005. – С. 66 – 67. – (Я пізнаю світ).

Что, где, когда произошло впервые [Текст]: справ. / [сост. А. И. Будько]. – Мн.: ООО «Мэджик Бук»; М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 2001. – 320 с.- (Весь мир).

4000 важливих фактів [Текст] / [авт. тексту Дж. Фарндон]. – К.: Махаон – Україна, 2006. – 256 с.: іл. – (Енциклопедія школяра).

Незвичайні перипетії відкриттів

ІІІ розділ

Александр Игнатьевич Шаргей (1897 – 1942): теоретик космонавтики. Безымянный герой // Великие ученые ХХ века. – М.: Мартин, 2001. – С. 420 – 424.

Владимир Афанасьевич Обручев // Энциклопедия для детей. Т.4. Геология. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аванта +, 2002. – С. 402 – 403.

Видатні наукові відкриття [Текст]: для дітей серед. шк. віку / [авт. – упоряд. В. М. Скляренко, Т. В. Івлєва, Ю.О. Очкурова]. – Х.: Фоліо, 2008. – 319 с. – ( Дитяча енциклопедія).

Відкриття [Текст]. – К.: ВКТФ «КОБЗА», 2004. – 318 с. – (Світ навколо нас).

Громов, Олег. Космические программы Украины: хроника событий / О. Громов // В епіцентрі подій – журналіст. – Дніпропетровськ: Жур. фонд, 2005. – С. 202 – 203.

Герлінгер, Юліуш Єжи. Незвичайні перипетії відкриттів і винаходів[Текст]: худож.- докум. оповіді: для серед. і ст. шк. віку / Ю. Є. Герлінгер. – К.: Веселка , 2005. – 175 с.

Енциклопедія археологічних відкриттів [Текст] . – К.: Махаон – Україна, 2005. – 128 с.: іл.

Життя на інших планетах // Дж. Аллен. Світ незбагненного. Повна ілюстрована енциклопедія. – К.: Країна Мрій, 2007. – С. 134- 135. – (Атласи та енциклопедіі).

Зубанич, Ф. І. Довколосвітня мандрівка у пошуках України [Текст]: У 3-х кн. – Кн.1 / Ф. І. Зубанич. – К.: ПП Горобець, 2003.  – 576 с.: іл.

Історія географічних відкриттів = Дослідження материків [Текст]. – К.: Павлін, 2005. – 224 с.: іл.

Майлз, Ліза. Світ космосу. Повна ілюстрована енциклопедія [Текст] / Л. Майлз, А. Сміт. – К.: Країна Мрій, 2007. – 96 с.: іл. – (Атласи та енциклопедії).

Малая энциклопедия открытий [Текст] / [сост. И. Е. Свиридова, Н.Г. Сиротенко]. – М.: ООО «Издательство АСт»; Харков: «Торсинг», 2001. – 607 с.

Самин, Д. К. Сто великих научных открытий [Текст] / Д.К. Самин. – М.: Вече, 2002. – 480 с. – ( 100 великих).

Цікава географія [Текст] / [упоряд. С. В. Тишковець]. – К.: ВКТФ «КОБЗА», 2004. – 400 с.- (Світ навколо нас).

100 великих загадок історії України [Текст] / О. О. Попельницька, В.В Петренко та ін. – К.: Арій, 2008. – 464 с.: іл.

Україна в сузір’ї космічних держав світу [Текст] / Б. Є. Патон, І. Б. Вавілова та ін. – К.: МКП «Компанія ВАІТЕ», 2001. – 94 с.

Калейдоскоп розваг

ІV розділ

Балин, И. В. В мире бильярда [Текст] / И. В. Балин. – С.-Пб.: ТОО «Атлантида», 1995. – 416 с.

Велика ілюстрована енциклопедія ерудита [Текст] / [ наук. кер. авт. колективу Ч. Тейлор]. – К.: Махаон – Україна, 2006. – 496 с.: іл.

Гармаш, І. І. У годину дозвілля [Текст] / І. І. Гармаш. – К.: Урожай, 1992. – 256 с. : іл. – (Сучас. село: культура, естетика, побут).

Енциклопедія про все на світі [Текст] / [авт. тексту Дж. Фарндон та ін.]. – К.: Махаон. – Україна, 2007. – 256 с.: іл.

Энциклопедия домашних игр [Текст]. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2002. – 632 с.

Нишияма, Х. Каратэ или искусство борьбы «пустой рукой» [Текст] / Х. Нишияма, Р. Браун. – 2-е узд., доп. В. 2-х частях. – Х.: ИМП «Рубикон», 1994. – 240 с.: 365 ил.

Іграшки та ігри // Книга знань у запитаннях та відповідях. – К.: Махаон, 2003. – 160 с.: іл.

Паркер, С. Повна ілюстрована енциклопедія Чомучки [Текст] / С. Паркер, Б. Вільямс. – К.: Країна Мрій, 2008. – 256 с.: іл. – (Атласи та енциклопедіі).

Семенко, Ю. Шахи в Україні: Нариси з історії шахової гри на українській землі і в діаспорі [Текст] / Ю. Семенко. – 2-е вид., доп. – Львів: Каменяр, 1993. – 224 с.: іл.

Спортивні ігри – від давнини до сьогодення // Цікава енциклопедія для сучасних хлопчиків / [уклад. М. О. Хаткіна]. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – С. 188 – 191.

Хто винайшов ковзани? // Що? Як? Чому? Світ знайомих незнайомців: популярна дитяча енциклопедія. – Х.: Синтекс, 2003. – С. 42 – 43.

Цікава книга знань у запитаннях і відповідях [Текст] / [авт. текст Ф. Брукс та ін.]. – К.: Махаон – Україна, 2006. – 160 с.: іл.

Шуст, Роман. Нумізматика: історія грошового обігу та монетної справи в Україні [Текст]: навч. посіб. / Р. М. Шуст. – К.: Знання, 2007. – 371 с.

Коментарів поки немає. Будь першим!

Залишити коментар