RSS Коментарі

Для серця і розуму

04.06.2010 В'ячеслав

Дорогі друзі!

Читаючи, людина накопичує знання, набуває досвід.

Книга… Одне із самих дивовижних чудес світу, створених людиною упродовж багатьох віків.

Книга не перестає захоплювати і дивувати свого творця.

Читаючи книги, ми можемо перетворювати­ся в царів і рицарів, мандрівників і хліборобів, вчених та чарівників. Можемо переноситись в різні часи і різні куточки світу.

Гарні книги ніколи не залишать людину та­кою, якою вона була до знайомства із ними. Чи­таючи їх, людина сама стає кращою.

Книга дає нам мудрість.

Гарна книга – це завжди розумний, бажаний співрозмовник. Нехай зустріч із цим співроз­мовником стане нашою постійною потребою!

Диво людське – книга

І розділ

Абрамов, Ю. А. 100 великих книг [Текст] / Ю. А. Абрамов, В. Н. Демин. – М.: Вече, 2001. – 480 с. – (100 великих).

Асов, А. И. Тайны «Книги Велеса» [Текст] / А. И. Асов. – М.: «АиФ Принт», 2003. – 559 с.: ил. – (Серия «Русь многоликая»).

Библия: Книги священного писания Ветхого и Нового Завета [Текст] : канонические. – [б. м.]. – Изд. миссион. общ. «Новая жизнь – Советский Союз»; «Кэмпус Крусейд Фор Крайст» СССР, 1991. – 1224 с.

Вересова книга [Текст] : зб. праукр. пам’яток І тис. до нової доби – І тис. нової доби / [в ритм. пер. Б. Яценка]. – К.: Велес, 2003. – 108 с.: іл.

Винтерих, Джон. Приключения знаменитых книг [Текст] / Д. Винтерих. – М.: Книга, 1985. – 255 с.: ил. – (Судьбы книг).

Гречанюк, Сергій. Вічні книги [Текст] / С. Гречанюк. – К.: «Дніпро», 1991. – 318 с.

Галкіна, І. Ю. Вічна магія книга [Текст] / І. Ю. Галкіна, І. А. Гарник, О. Л. Кльоц // Шк. б-ка. – 2009. – №3. – С. 37 – 42.

Енциклопедія видавничої справи [Текст] : навч. посібник / В. П. Ткаченко, І. Б.  Чеботарьова, П. О. Киричок та [ін.]. – Х.: ХНУРЕ, 2008. – 320 с.

Искусство книги 1958 – 1960. Вып. 3 [Текст] . – М.: Искусство, 1962. – 460 с.

Кодак, Н. Ф. Бытие книги : Заметки о прошлом и настоящем книжного дела [Текст] / Н. Ф. Кодак, Ю. В. Сиволоб, А. С. Чачко. – К.: Лыбидь, 1991. – 176 с.

Костецький, Анатолій. Пригоди славнозвісних книг [Текст] / А. Г. Костецький . – К.: «Початкова школа», 2005. – 224 с.

Низовий, М. А. Вступ до книгознавства [Текст] : навч. посібник / К.: Кондор, 2009. – 144 с.

Новий Завіт [Текст] / [авт. тексту Жак Мюссе]. – К.: Махаон – Україна, 2006. – 260 с.: іл. – (Попул. енцикл.). – (Культура і традиції).

Покровский, Н. Н. Путешествие за редкими книгами [Текст] /Н. Н. Покровский. – 2-е изд., доп. – М.: Книга, 1988. – 290 с.

Рабинович, Вадим. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух [Текст] / В. Рабинович. – М.: Книга, 1991. – 496 с.

Рат-Вег, Иштван. Комедия книги [Текст] / И. Рат-Вег. – М. : Книга, 1982. – 542 с.

Сто запрещённых книг: цензурная история мировой литературы [Текст] / М.Балд, А. Евстратов, Н. Кологридес и др. – М.: Ультра. Культура, 2004. – 608 с.

Старий Завіт [Текст] / [авт. тексту Жак Мюссе]. – К.: Махаон – Україна, 2006. – 260 с.: іл. – (Попул. енцикл.). – (Культура і традиції).

Фрис, Віра. Історія кириличної рукописної книги в Україні [Текст] / Львів, 2003. – 188 с.: 8 кольор. іл.

Вілінська, Л. В. Книги на межі тисячоліть через погляд, діалог, монолог…/ Л.В. Вілінська // Шк. б-ка. – 2009. – №4. – С. 69 -73.

Знання – це свобода

ІІ розділ

Антология мудрости [Текст] / [ сост. В. Ю. Шойхер]. – М.: Вече, 2007. – 848 с.

Велика ілюстрована енциклопедія ерудита [Текст] / [наук. кер. авт. колективу Ч. Тейлор]. – К.: Махаон – Україна, 2006. – 496 с.: іл.

Гиннес большая книга знаний [Текст]. – Тверь: АСТ, 1998. – 480 с.

Энциклопедия ума [Текст] / [автор-сост. С. Дмитренко]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 606 с.

Козловський, О. В. Швидкочитання. 800 слів за хвилину: Як одержувати максимум інформації при мінімумі витрат часу [Текст] / О. В. Козловський. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 304 с.

Лорейн, Гарри. Суперпамять [Текст] / Г. Лорейн. – М.: ООО Эксмо, 2006. – 384 с.- (Психология общения).

Новые тесты IQ [Текст] / [сост.: М. А. Кошелева]. – 4-е изд. – Ростов- на-Дону: Феникс, 2006. – 238 с.: ил. – (Психологический практикум).

Плавчан, В. М. Книга корисна, коли її читають / В. М. Плавчан // Шк. б-ка. – 2009. – №2. – С. 47 – 48.

Повна ілюстрована енциклопедія школяра [Текст] / [пер. з англ.М. Сегень, Т. Март]. – К.: Країна Мрій, 2006. – 432 с.: іл. (Атласи та енциклопедії).

Очкурова, О. Ю. 50 гениев, которые изменили мир [Текст] / О. Ю. Очкурова, Г. В.Щербак, Т. В. Иовлева. – Х.: Фолио, 2004. – 510 с. – (100 знаменитых).

Непомнящий, М. М. Сто найвідоміших таємниць [Текст] / М. М. Непомнящий, А. Ю. Низовський. – К.: Кн. Дім «Орфей»; М.: «Вече», 2002. – 576 с.

Тайны, загадки, сенсации [Текст] / [автор – сост. В. Веденеев]. – 2-е изд., испр. – М.: «Мартин», 2006. – 608 с.: ил. – (Великие ХХ века).

Тайны разума [Текст]. – М.: Бук Хаус, 2004. – 192 с.: ил. – (Неведомое и невероятное).

Цікава книга знань: у запитаннях і відповідях [Текст] / [авт. тексту Ф. Брукс та ін]. – К.: Махаон – Україна, 2006. – 160 с.: іл.

Шум’янко, Л. О. Книги читати – усе знати / Л. О. Шум’янко // Шк. б-ка. – 2009. – №1. – С. 49 – 52.

Мандрівка книжковим світом

ІІІ розділ

Бич, Рик. Оригами: большая илюстрированная энциклопедия [Текст] / Р. Бич. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 256 с.: ил.

Гладкая, Елена. Энциклопедия молодой семьи: копилка полезных советов [Текст] / Е. Гладкая. – М.: ЗАО Центрополиграф, 2006. – 719 с.

Голдшнайдер, Гэри. Тайный язык судьбы: астролого-психологический путеводитель по поиску жизненной цели [Текст] / Г. Голдшнайдер, Э. Джуст. – М.: РИПОЛ классик, 2004. – 816 с.: ил.

Грегори, Филлиппа. Другая Болейн [Текст] : роман / М.: Иностранка, 2007. – 752. – (История в романе).

Грульке, Мартина. Суперпически для каждого типа, для любых волос [Текст] / М. Грульке. – М.: «Кристина – Новый век», 2002. – 114с.: ил.

Энтони, Элизабет. Ногтевой дизайн, инжекторная технология [Текст] /Э. Энтони. – Ростов н/Д.: «Феникс», 2005. – 200с.: ил. – (Артлайн).

Єланська, Анна. Секрети твого успіху. Етикет і мистецтво спілкування [Текст] / А. Єланська. – К.: Махаон – Україна, 2006. – 192 с.: іл.

Золота енциклопедія сучасної жінки: доля здоров’я, життя [Текст] / [авт.-уклад. С. А. Мірошниченко].–Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 576 с.

Ісат, Ю. А. 2500 чоловічі та жіночі імена: походження, значення, вибір [Текст] / Ю. А. Ісат. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 560 с.

Кастанеда, Карлос. Путешесвие в Икстлан. Сказки о силе [Текст] / К. Кастанеда. – М.: ООО «София», 2008. – 560 с.

Кэнфилд, Джек. Думать и богатеть! Правила успеха [Текст] / Д. Кэнфилд. – М.: Эксмо, 2006. – 560 с.

Леви, Владимир. Искусство быть другим [Текст] / В. Л. Леви. – М.: Торобоан, 2006. – 384 с. – ( Конкретная психология).

Полная энциклопедия ФЭН-ШУЙ. [Текст]. – М.: Эксмо, 2005. – 368 с.

Полное руководство по рисованию [Текст] : учебн. пособие. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного дозвілля», 2006. – 256 с. : ил.

Попов, Ю. В. Самовчитель роботи на персональному комп’ютері [Текст] / Ю. В. Попов. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 512с.

Португалок, Ариман. Все гороскопы мира [Текст] / А. Португалок. – М.: РИПОЛ класик, 2006. – 768 с.: ил.

Тищук, Віта. На канікули – з кижкою / В.Тищук // Друг читача . – 2010. – №10. – С.7.

4000 важливих фактів [Текст] / [авт. тексту Дж. Фарндор]. – К.: Махаон Україна, 2006. – 256 с.: іл. – (Енциклопедія школяра).

Я тобі, ти мені. Книги, які обговорюють

VІ розділ

Вільде, Ірина. Повнолітні діти [Текст] : роман / І. Вільде. – К.: Гамазин, 2009. – 416 с. – (Серія «А+В»).

Вітер, Муні. Ніна – дівчинка планети Шостого Місяця. Кн.1 [Текст] : роман / М. Вітер. – К.: Махаон – Україна, 2008. – 416 с.

Вознесенская, Юлия. Юлианна, или опасые игры [Текст] / Ю. Н. Вознесенская. – М.: Яуза, Эксмо, Лепта-Пресс, 2006. – 480 с. – (Вознесенсая. Роман-миссия).

Головачёв, В. В. Перехватчик [Текст] : роман / В. В. Головачев. – М. Эксмо, 2008. – 480 с. – (Грандмастер).

Даррелл, Джеральд. Моя семья и другие звери. Путь кенгуренка [Текст] / Дж. Даррелл . – 3-е и 5-е изд. стереотип. – М.: Мир, 1982. – 343 с.: ил.

Дашвар, Люко. Село не люди [Текст] / Люко Дашвар. – Х.: Кн. Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2009. – 270 с.

Дереш, Любко. Культ [Текст] : роман / Л. Дереш. – Львів: Кальварія, 2006. – 208 с.

Дерманський, Олександр. Король буків, або таємниця смарагдової книги [Текст] / О. Дерманський. – Вінниця, ПП «Вид-во «Теза»; «Соняшник», 2005. – 160 с.: іл.. – (Передплатна «Пригодницька бібліотека»).

Джером К. Джером . Трое в лодке не считая собаки. Как мы писали роман. Рассказы [Текст] / Джером К. Джером. – М.: «Эй-Ди-Лтд», 1994. – 431с.

Емец, Дмитрий. Мефодий Буслаев. Лед и пламя Тартара [Текст] : повесть / Д. А. Емец. – К.: Эксмо, 2007. – 416 с. – (Мефодий Буслаев).

Емец, Дмитрий. Таня Гротер и трон Древнира [Текст] : повесть / Д. А. Емец. – М.: Эксмо, 2003. – 432 с. – (Таня Гротер).

Загребельний, Павло. Диво [Текст] : роман / П. А. Загребельний. – Х.: Фоліо, 2001. – 638 с.

Кокотюха, Андрій. Зоопарк, або Діти до 16 [Текст] : роман / А. Кокотюха. – К.: Зелений Пес, 2006. – 224 с.

Котляревський, І. П. Енеїда [Текст] : поема / І. П. Котляревський. – К.: Книга, 2008. – 384 с.

Лондон, Джек. Лунная долина. Сердца трёх [Текст] : романы / Д. Лондон. – М.: Правда, 1988. – 768 с.: ил.

Матіос, Марія. Солодка Даруся: драма на три життя [Текст] / М. Матіос. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2005. – 176 с.

Мушкетик, Юрій. Гетьманський скарб [Текст] : роман / Ю. Мушкетик. – Х.: Фоліо, 2007. – 415 с. – (Українська література).

Носов, Микола. Вітя Малєєв у школі і вдома [Текст] : повість / М. Носов. – К.: Махаон-Україна, 2005. – 192 с. : іл.. – (Бібліотечка Незнайка).

Портер, Елеонор. Поліанна [Текст] : роман / Е. Портер. – К.: Школа, 2008. – 244 с.: іл.. – (Золота б-ка вид-ва «Школа»).

Потаніна, Ірина. Відьма-недоучка [Текст] : роман / І. С. Потаніна. – К.: Гамазин, 2008. – 408 с.- ( Зоряний гість).

Роздобудько, Ірен. Переформулювання [Текст] / І. Роздобудько. – К.: Нора-Друк, 2007. – 240 с.

Роллинс, Джеймс. Амазония [Текст] / Дж. Роллинс. – М.: Эксмо; СПб: Домино, 2007. – 512 с. – (Книга-загадка, книга-бестселлер).

Семёнова, Мария. Волкодав. Истовик – камень [Текст] : роман / М. Семёнова. – М.: АСТ; СПб.: Азбука, 2007. – 377с.

Сидор-Гібелинда, Олег. Катакомби для інтелектуала, або чим поповнити домашню бібліотечку / О. Сидор-Гібелинда // Друг читача. – 2010. – №9. – С.6.

Стельмах, Ярослав. Митькозавр із Юрківки [Текст] : повість та оповідання / Я. М. Стельмах. – Х.: Фоліо, 2007. – 223 с. – (Українська література).

Тарасюк, Галина. Янгол з України [Текст] : маленькі романи, новелли / Г. Т. Тарасюк. – К.: Либідь, 2006. – 432 с.

Толкін, Джон Рональд Руел. Сильмариліон [Текст] / Дж. Р. Р. Толкін. – Львів: Астролябія, 2008. – 399 с.

Хаткіна, Наталія. Справжня жінка [Текст] / Н. В. Хаткіна. – Донецьк: ПП «КД «Проспект-Прес», 2005. – 272 с.

Яна Дубинянська про Джері Даррела, Машу Єрмолову, Олю Кобилянську, Рея Бредбері, Ованеса Айвазовського [Текст]. – К.: Грані-Т, 2008. – 104 с.: іл.. – (Життя видатних дітей).

Коментарів поки немає. Будь першим!

Залишити коментар