RSS Коментарі

14.03.2012 Оксана Володимирівна

І РОЗДІЛ

Гармонія тіла і духу

Конституція України [Текст] : офіц. видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 80 с.

Амосов, Микола. Здоров’я [Текст] / М. М. Амосов. – К.: Нива, 1997. – 144 с.

Бардина, Р. А. Сотвори себя. Здоровье и физическая культура [Текст] : энциклопедия / Р. А. Бардина. – М.: Олимп, ООО «Издательство АСТ», 1996. – 480 с.

Безпека харчування: сучасні проблеми [Текст] : посіб.- довід. / [укл.: А. В. Бабюк, О. В. Макарова, М. С. Рогозинський, Л. В. Романів,                          О. Є. Федорова]. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 456 с.

Білик, Е. В. Валеологія [Текст] : довід. шк. / Е. В. Білик. – Донецьк: ТОВ ВКФ «Бао», 2005. – 512 с.

Брегг, Поль С. Нервова сила: як зробити її могутньою [Текст] : наук.-попул. видання / Поль С. Брегг. – К.: Культурологічне МП «Боривітер», 1995. – 90 с.

Будьмо здорові. – 2012. – № 1. – 32 с.

В баню за здоровьем [Текст] / [авт.- сост. Г. И. Полевичек]. – М.: Инф.- внедренческий центр «Маркетинг», 1992. – 48 с.

Воробьев, Р. И. Питание и здоровье [Текст] / Р. И. Воробьев. – М.: Медицина, 1990. – 160 с.: ил. – (Науч.- попул. мед. литература).

Гончаренко, М. С. Екологія людини [Текст] : навч. посіб. /                    М. С. Гончаренко,  Ю. Д. Бойчук. –  Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: ВД «Княгиня Ольга», 2005. – 394 с.

Энциклопедия здоровья женщины [Текст]. – М.: Эксмо, 2007. – 512 с.: ил. – (Красота и здоровье).

Карпова, І. Б. Фізична культура та формування здорового способу життя [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський,  А. В. Зотов. – К.: КНЕУ, 2005. – 104 с.

Лаптев, А. П. Закаливайтесь на здоровье [Текст] / А. П. Лаптев. – М.: Медицина, 1991. – 160 с.: ил. – (Науч. – попул. мед. литература).

Леви, Владимир. Ошибки здоровья: книга о вкусной и здоровой жизни [Текст]  / В. Л. Леви. – М.: Торобоан, 2004. – 416 с.: ил. – (Конкретная психология).

Мизун, Ю. Г. Наше здоровье и магнитные бури [Текст] / Ю. Г. Мизун, В. И. Хаснулин. – М.: Знание, 1991. – 192 с. – ( Нар. ун-т. Естественнонаучный фак.)

Норбеков, Мирзакарим. Короткий путь к здоровью, или к богатству фруктового стола [Текст] / М. Норбеков. – СПб.: Цезарь, 2005. – 312 с.

Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життя»: Постанова ВРУ від 3 лютого 2011 року № 2992 – VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 173.

Суббота, Ю. В. Оздоровчі рухові програми самостійних занять фізичною культурою і спортом [Текст] : практичний посіб. Вип. 1. /              Ю. В. Суббота. – К.: Кнеу, 2007. – 164 с.

Тимофієва, М. П. Психологія здоров’я  [Текст] : навч. посіб. /               М. П. Тимофієва, О. В. Двіжона. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2009. – 296 с.

Федай, А. М. Здоров’я – скарб, цінуй його / А. М. Федай // Шк. б-ка.- 2010. – № 4. – С.68.

Феликс, Карин. Бригитта – Красота и здоровье [Текст] / К. Феликс. – М.: ТОО «МИФ»; АО «БММ», 1994. – 240 с.

Шинья, Хироми. Книга о вреде «здорового питания», или как жить до 100 лет, не болея [Текст] / Ш. Хироми. – М.: ООО Издательство «София», 2007. – 160 с.

Щадилов, Е. В. Энциклопедия полного очищения организма от шлаков [Текст] / Е. В. Щадилов. – СПб.: Вектор, 2010. – 336 с. – (Здоровье на все 100! Методика Евгения Щадилова).

 

 

ІІ РОЗДІЛ

Колиска спорту

Булатова, Марія. Олімпійській академії України – 20 років /                  М. М. Булатова // Фіз. Виховання в школі. – 2012. – № 1. – С. 28 – 30.

З вершини – на вершину: Бубка Сергій Назарович // І. Шаров. 100 сучасників: роздуми про Україну. – К., 2002. – С. 42 – 45.

Зіркові історії успіху від зірок українського спорту [Текст] : літ. – художнє видання. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2010. – 88 с.

Кличко, Виталий. Володя отомстит за всех украинских боксеров, потерпевших поражение от француза / В. Кличко // Факты. – 2012. – 3 март. – С. – 13.

Кобець, М. Д. З історії олімпійського руху / М. Д. Кобець // Позакл. час. – 2008. – № 7. – С. 78 – 80.

Малов, В. И. 100 великих олимпийских чемпионов [Текст]  / В. И. Малов. – М.: Вече, 2006. – 480 с. – ( 100 великих).

Маценко, Г. О. Книга рекордів України : Культура і мистецтво. Спорт і розваги [Текст] / Г. О. Маценко. – Тернопіль: Навчалькна книга – Богдан, 2002. – 80 с.

Михайленко, К. Киев встречает Олимпиаду [Текст] / К. Михайленко, Г. Пугаченко. – К.: Здоровья, 1980. – 176 с.

Мірошніченко, С. А. Універсальна енциклопедія школяра : 5 – 11 класи [Текст]  / С. А. Мірошніченко. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 560 с.

Очкурова, Оксана. 50 знаменитых спортсменов Украины [Текст] / О. Ю. Очкурова,  И. А. Рудычева, А. П. Ильченко. – Харьков: ФОЛИО, 2004. – 512 с. – (100 знаменитых).

Померанцев, Юрій. Як до м’яча слава прийшла [Текст] : наук. – худож. кн.; для серед. шк. віку / Ю. М. Ромеранцев. – К.: Веселка, 1979. – 256 с : іл.

Спорт [Текст] : дит. енцикл. / В. Малов. – К.: Школа, 2002. – 400 с.: іл. – (Я пізнаю світ).

Спорт // Україна: Природа. Традиції. Культура. – К., 2005. – С. 97 – 99.

1000 цікавих фактів [Текст]. – К.: Країна Мрій, 2008. – 384 с.: іл. – (Хочу все знати).

Фізичне виховання українського народу за часів існування запорозького козацтва // В. І. Завацький, А. В. Цьось, О. І. Бичук, Л. І. Пономаренко. Козацькі забави. – Луцьк, 1994. – С. 10 – 18.

Філь, С. М. Історія фізичної культури [Текст] : навч. посіб. / С. М. Філь, О. М. Худолій, Г. В. Малка. – Х.: «ОВС», 2003. – 160 с.

Чи був матч смерті? // 100 великих загадок історії України. – К., 2008. – С. 399 – 403.

Шугар, Бэрт Рэндолф. 100 великих спортсменов [Текст] / Б. Р. Шугар. – М.: Вече, 2003. – 432 с. – (100 великих).

Юрмин, Георгий. От «А» до «Я» по стране спорта [Текст]. – М.: ФиС, 1970. – 272 с.

 

 

ІІІ РОЗДІЛ

Спортивні таланти Вінниччини

Балюк, Оксана. Кращий український лижник – барчанин Олег  йолтухівський / О. Балюк. – Молодіжна газета  Вінниччини. – 2012. – 18 січ. – С. 7.

Вінничани готуються до штурму Олімпіади // Вінниччина. – 2012. –      24 лют. – С. 8.

Зорук, Богдана. Олена Леснікова мріє виграти Олімпійські ігри /           Б. Зорук // Вінничанка. – 2012. – № 3. – С. 11.

Лозовський, Іван. Олімпійці та зірки спорту Вінниччини : історія, факти, люди. Т.1 [Текст] / І. Р. Лозовський. – Вінниця: «Державна картографічна фабрика», 2001. – 816 с.: іл.

Лозовський, І. Р. Спортивні таланти Поділля [Текст] / І. Р. Лозовський. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2002. – 220 с.: іл.

Лозовський, Іван. Спортсмени в горнилі війни [Текст] : іст.- док. нариси / І. Р. Лозовський. – Вінниця: МКВП «Нілан-ЛТД», 2004. – 256 с. : іл.

Наші земляки – олімпійці [Образотворчий матеріал]. – К.: Здоров’я, 1978. – 200 с.: іл.

Про що мріють «Подільські Клички» Роман і Тарас Головащенки // Вінничанка. – 2011. – № 8. – С. 11.

Спортивна слава Вінниці у музеї // RIA. – 2012. – 7 берез. – С. 22.

Спортивна слава Вінниччини // Вінниччина. – 2012. – 24 лют. – С. 8.

Червінчук, Інна. За 20 років Тетяна Джабраїлова «намарафонила» понад 250000 кілометрів / І. Червінчук // Вінниччанка. – 2012. – № 3. –          С. 20 – 21.

Рубрика «Спорт» в газетах: «Вінниччина», «20 хвилин», «Вінницька газета», «Україна молода».

 

 

ІV РОЗДІЛ

Євро – 2012. Україна – Польща

Вінничанка стала добровільним волонтером «Євро – 2012» // Молодіжна газета Вінниччини. – 2012. – 4 січ. – С. 8.

Выборнов, Ю. В. Марадона, Марадона…[Текст] / Ю. В. Выборнов, И. В. Горанский. – М.: «Физкультура и спорт», 1989. – 192с.: ил. – (Звезды зарубежного спорта).

Заваров, Алексей. Футбол. Уроки профессионала для начинающих (+ DVD c видеокурсом) [Текст] / А. Заваров. – СПб: Питер, 2010. – 208 с.: ил.

Кращі футбольні клуби Європи [Текст] / О. В. Іванов, В.О. Миленко, Є. П. Панкратов, Б. Х. Таліновський, А. В. Франков [та ін.]. – Х.: Фактор, 2009. – 192 с.: іл.

Лисенчук, Г. А. Тактика футбола [Текст] / Г. А. Лисенчук, В. Г. Лоос, В. Г. Догадайло. – К.: РНМК Министерства культуры Украины по делам молодежи и спорта, 1991. – 88 с.: ил.

Малов, В. И. 100 великих футболистов [Текст] / В. И. Малов. – М.: Вече, 2005. – 432 с. – (100 великих).

Малов, В. И. 100 великих футбольных матчей [Текст] / В. И. Малов. – М.: Вече, 2010. – 432с. – (100 великих).

Пеле, Эдсон. Моя жизнь и прекрасная игра [Текст] : автобиография / Э. Пеле. – М.: Планета, 1989. – 240 с.

Футбол // Гиннесс. Большая книга знаний. – Тверь, 2002. – С. 266 – 267.

Газети «Команда», «Футбол», «Український футбол».

 

 

Коментарів поки немає. Будь першим!

Залишити коментар