RSS Коментарі

Система каталогів і картотек

14.11.2009 Оксана Володимирівна

Система каталогів і картотек – сукупність планомірно організованих, доповнюючих один одного взаємозв’язаних бібліотечних каталогів і картотек, які розкривають зміст і структуру фондів в різних аспектах. Вони є важливим засобом розкриття фондів та надання інформації користувачам про наявну в них літературу, а також дозволяють читачам з найменшими витратами часу підібрати літературу з різних питань.

Каталоги і картотеки обласної бібліотеки для юнацтва є важливим засобом розкриття фондів й інформації користувачам про наявну в них літературу. Система каталогів і картотек – сукупність планомірно організованих, взаємозв’язаних бібліотечних каталогів і картотек, які доповнюють один одного та розкривають зміст і структуру фондів в різних аспектах. Система каталогів і картотек обласної бібліотеки для юнацтва – єдина цілісна організація.

Каталоги і картотеки – одна з основних частин довідково-бібліографічного апарату (ДБА), за допомогою якого бібліотека здійснює довідково-інформаційне обслуговування користувачів, виховує в них культуру читання, популяризує бібліотечно-бібліографічні знання, а також надає методичну і бібліографічну допомогу іншим бібліотекам.

У систему каталогів і картотек обласної бібліотеки для юнацтва входять:
• читацькі каталоги і картотеки
• службові каталоги і картотеки
• електронний каталог нових надходжень, куди вносяться дані про літературу, що надійшла до бібліотеки з листопада 2010 року.
• електронні бібліографічні бази даних

Читацькі каталоги і картотеки
• Абетковий каталог
• Систематичний каталог
• Систематична картотека статей
• Краєзнавча картотека
• Картотека назв художніх творів
• Картотека цитат (законсервовано)
• Картотека персоналіїв (законсервовано)
• Картотека лауреатів літературних премій (законсервовано)

Службові каталоги і картотеки
• Генеральний абетковий каталог
• Картотека видань на іноземних мовах
• Картотека книг бібліотечної серії
• Картотека брошур
• Картотека доукомплектування
• Картотека краєзнавчих видань
• Картотека книг молодіжної серії
• Картотека адрес видавництв та книжкових магазинів
• Єдина реєстраційна картотека читачів
• Картотека реєстрації надходжень періодичних видань
• Картотека цінної літератури
• Картотека книг, виданих з книгосховища
• Картотека контролю виданої літератури
• Картотека контролю періодичних видань
• Картотека бібліотечних працівників області, що обслуговують юнацтво
• Систематична картотека методичних матеріалів (законсервовано)
• Контрольний каталог індикаторів.

Електронні бібліографічні бази даних
• Краєзнавство (з 2004-го року)
• Аналітика (з 2005-го року)
• Молодь Вінниччини (з 2009-го року)
• Методична робота (з 2010-го року)
• Сценарії (з 2013-го року)
• Законодавство України (з 2014-го року)

В структурі бібліотеки функціонує філія, яка організовує і веде такі читацькі каталоги і картотеки:
• Абетковий каталог
• Систематичний каталог
• Систематична картотека статей
• Краєзнавча картотека
• Єдина реєстраційна картотека читачів

Каталоги і картотеки разом взяті повністю відображають усі фонди бібліотеки.
Систематична картотека статей є доповненням до систематичного каталогу і включає описи статей з газет, журналів, окремих збірників. В середині кожного розділу матеріал розташований в зворотньо-хронологічному порядку.
Усю літературу краєзнавчого характеру, яка є в фондах бібліотеки, включають до систематичного, абеткового та електронного каталогів. Частина краєзнавчої літератури відображається в краєзнавчій картотеці. Крім того, в краєзнавчій картотеці відображаються статті із збірників, газет, журналів краєзнавчого змісту.
Генеральний службовий абетковий каталог містить описи всіх видань книг, які є в бібліотеці.
Усі каталоги і картотеки оформляються пояснювальними написами, які розкривають зміст їх розділів.

Коментарів поки немає. Будь першим!

Залишити коментар