RSS Коментарі

У книзі відкриваємо світи

15.04.2010 В'ячеслав

Із минулого в майбутнє

І розділ

Книжка  –  се  відбитка  того,  чим   жили

і   що    робили    та   чого досягли   найрозумніші,

найвидатніші  й  найбільші  велетні  цілого світа.

Через  книжку  думки  тих   велетнів, чи  то були

вчені,   чи   винахідники,   чи   поети,   чи   взагалі

письменники,   лишились   вони  безсмертними   й

приступними для кожної людини

Юрій Сірий

Баранов, Віктор. Многоголосся його талантів / В. Баранов // Літ. Україна. – 2010.- 25 лют. – С. 7.

Білик, Іван. Похорон богів [Текст] : іст. роман /  І. Білик. – К.: Вид. А.С.К., 2006. – 480 с.

Велесова книга: духовний заповіт предків [Текст] /  [ритм. пер. укр. мовою, дослідження та рецензії Б. Яценка; рос. мовою – В. Яценка]. – К.: Велес, 2004. – 256 с.: іл.

Вінграновський,  Микола.  Северин  Наливайко [Текст] :  роман: для ст. шк. віку / М. С. Вінграновський. – К.: Веселка, 1996. – 366 с.: іл. – (Золоті ворота).

Войнович, Валерій. Міфи та легенди давньої України [Текст] /  В. Войнович. – Тернопіль: Навч. книга  – Богдан, 2007. – 329 с.: іл.

Грушевський,   Михайло.  Предок  [Текст] :   із   белетристичної   спадщини  /

М. С. Грушевський. – К.: Веселка, 1990. – 247 с.: іл.

Загребельний,  Павло.  Тисячолітній  Миколай [Текст] : роман. Ч. 2. Залізні зуби /

П. А. Загребельний . – Х.: Фоліо, 2004. – 461 с. – (Література).

Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки [Текст]. – К.: Дніпро, 2006. – 976 с.: іл.

Золоті міфи та легенди народів світу [Текст]. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 992 с.

Костенко, Ліна. Берестечко [Текст] : історичний роман / Л. В. Костенко. – К.: Укр. письменник, 1999. – 157 с.

Мушкетик, Юрій. На брата брат [Текст]: роман / Ю. М. Мушкетик. – Х.: Фоліо, 2007. – 317 с. – (Історія України в романах).

Мушкетик, Юрій. Смерть Сократа [Текст] : повісті, оповідання / Ю. М. Мушкетик. – Х.: Фоліо, 2008. – 318 с.- (Укр. літ.).

Орос, Ярослав. Заповіти білих горватів: Кощуни [Текст] /  Я. Орос. – К.: МАУП, 2006. – 792 с.: іл.

Руденко, Микола. У череві дракона [Текст] : романи / М. Д. Руденко. – К.: КП «Редакція журналу «Дніпро», 2007. – 582 с.

Самчук, Улас. Марія. Хроніка одного життя [Текст] : роман / У. С. Самчук. – К.: Укр. письменник, 2000. – 189 с.

Хоткевич, Гнат.  Довбуш [Текст] :  повість / Г. М. Хоткевич.  –  К.:  Дніпро,  2004.  – 392 с., фотоіл. – (Скарбниця).

Чемерис, Валентин. Генерали імперії [Текст] : іст. роман / В. Л. Чемерис. – Х.: Фоліо, 2008. – 380 с. – (Укр. л-ра).

Яворницький, Дмитро. За чужий гріх [Текст] :   роман,  повість,  малюнки  з  життя / Д. І. Яворницький. – Дніпропетровськ: Січ, 2006. – 600 с.

Відкриваючи духовні острови

ІІ розділ

Книжка  є  поживою  молодости, розрадою

старости. Книга є душею чоловіка.  Але тільки

добра  книга.  Скажи мені що читаєш, а я скажу

тобі  хто  ти  є. Хто  не  купує книг і часописів

і  хто   їх   не  читає,  той  не  належить  до людей

просвічених

Томаш Масарик

Білоус, Дмитро.  Мандрівка  в  Країну  Чеснот [Текст] :  вірші для батьків та дітей /

Д.Г.Білоус. – К.: Альтерпрес, 2005. – 260 с.

Вільде,   Ірина.  Повнолітні діти [Текст] : роман / І. Вільде. – К.: Гамазин, 2009. – 416 с. – (Серія «А + В»).

Винниченко, Володимир. Сонячна машина [Текст] / В. Винниченко. – К.: Сакцент Плюс, 2005. – 640 с.

Вінграновський, Микола. Вибрані твори [Текст] / М. Вінграновський. – К.: Дніпро, 2004. – 832 с.: 6 порт. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Гончар, Олесь. Бригантина [Текст] : повість, оповідання / О. Т. Гончар. – Х.: Фоліо, 2006. – 383 с. – (Українська літ.).

Грінченко, Борис. Вибрані твори [Текст] : / Б. Д. Грінченко. – В 2-х т.- Т.1. – К.: ІНТЕЛЕКТ-АРТ, 2008. – 448 с.: іл. – (Класики української літератури).

Гуцало,  Євген.  Серпень,  спалах   любові  [Текст] :   оповідання   та   повісті  /

Є. П. Гуцало. – К.: Знання-Прес, 2007. – 264 с.

Захарченко, Василь. Великі лови [Текст] : роман, публіцистика / В. Захарченко. – К.: Молодь, 2002. – 320 с.

Захарченко, Василь.« Пий воду з криниці твоєї…» [Текст] : роман / В.І. Захарченко. – К.: Укр. Письменник, 2004. – 215 с.

Земляк, Василь. Лебедина зграя [Текст] : роман / В. С. Земляк. – К.: Махаон-Україна, 2002. – 336 с.: іл. – (100 кращих творів укр. письменства).

Зоряний дощ [Текст] : проза для дітей та юнацтва / [упоряд. і пер. рум. М. Лютика]. – К.: Етнос, 2006. –     . – Укр., рум.

Кн. 2 / [післямова В. Косяченка]. – 456 с.: іл.

Іваничук,   Роман.   Бо   війна   –   війною…;   Через   перевал   [Текст] :  романи   /

Р.І. Іваничук. – Х.: Фоліо, 2008. – 447 с. – ( Укр. літ.).

Календар знаменних і пам’ятних дат [Текст] / [ відп. за випуск В. О. Кононенко]. – К.: Книжкова палата України, 2010 . – №2. – С.31 – 36.

Костиря, Іван. Білі голуби дитинства [Текст] / І. С. Костиря. – Донецьк: ТОВ «Альфа-Прес», 2008. – 288 с.

Кривенко, Марія. Ностальгія [Текст] / М. Кривенко. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2007. – 204 с.

Майданська, Софія. Діти Ніоби; Землетрус [Текст] : романи / С. Майданська. – [Б.м.]: Вид-во «Родовід», 1998. – 296 с.

Матіос, Марія. Життя коротке [Текст] / М. Матіос. – Львів: Кальварія, 2001. – 236 с.

Мотрич, Катерина. Ніч після сходу сонця [Текст] : роман / К. Мотрич. – К.: Криниця, 2001. – 704 с. – ( Нова проза).

Одрач, Федір. Щебетун [Текст] : роман / Ф. Одрач. – Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2008. – 240 с.

Старший боярин [Текст] / Т. Осьмачка, В. Підмогильний,  Г. Косинка. – Х.: Фоліо, 2008. – 352 с.

Тютюнник, Григір. Вибрані твори [Текст] / Г. Тютюнник. – Дніпропетровськ: «Січ», 2000. – 449 с.

Яворівський, Володимир. Перед тим, як жити [Текст] : повісті, новели, оповідання /

В. О. Яворівський. – К.: Укр. письменник, 2001. – 286 с.

В слові і в бронзі

ІІІ розділ

Дім, в якім нема книжок, подібний

до чоловіка, що немає душі

Цицерон

Байрон, Джордж Гордон. Дон Жуан [Текст] : поема / Дж. Г. Байрон. – Х.: Фоліо, 2004. – 559 с. – (Рандеву).

Булгаков, Михайло. Майстер і Маргарита [Текст] : роман / М. О. Булгаков. – Х.: Фоліо, 2006. – 415 с. – (Б-ка світ. літ.).

Гашек,   Ярослав.   Пригоди   бравого   вояка   Швейка  [Текст] :  для  ст.  шк.  віку  /

Я. Гашек. – К.: Школа, 2006. – 480 с. – (Б-ка шкіл. класики).

Гоголь, Микола. Всі повісті [Текст] / М. Гоголь. – К.: Либідь, 2008. – 544 с.

Гримм, Якоб. Сказки [Текст] / Я. Гримм, В. Гримм. – М.: СП «АВИГ», 1993.- 208 с.

Давидова, Л. Л. Книжковий вернісаж / Л. Л. Давидова // Шк. б-ка. – 2008. – №3. – С. 103 – 108 с.

Дойл, Артур Конан. Пригоди Шерлока Холмса [Текст]: для серед. та ст. шк. віку / А. К. Дойл. – К.: Школа, 2002. – 288 с.: іл. – (Шк. хрестоматія).

Ильф, Илья.   Двенадцать  стульев.  Золотой  теленок  [Текст] :  романы  / И.А.Ильф, Е. П. Петров. – М.: Экономика, 1986. – 632 с.

Казки   нашого   дитинства  [Текст] :   для   мол.   та   серед.   шк.  віку   /  Я.  Грімм,

В.  Грімм,Г.- Х. Андерсен. – К.: Інтерпрес ЛТД, 1998. – 288 с.: іл.

Коллоді, Карло. Пригоди Піноккіо [Текст] : для мол. шк. віку / К. Коллоді. – К.: Школа, 2006. – 176 с.: іл. – (Золота б-ка ).

Крылов, И. А. Сочинения [Текст] / И. А. Крылов. – В 2-х т.- Т.1. – М.: Правда. – 1956. – 476 с.

Распе, Рудольф Еріх. Пригоди барона Мюнхгаузена [Текст] : повість: для мол. та серед. шк. віку / Р. Е. Распе. – К.: Школа, 2006. – 240 с.: іл. – (Світ неймов. пригод).

Робін Гуд [Текст] : старовинні англійські легенди: для серед. шк. віку. – К.: Школа, 2009. – 255 с.: іл. – (Моя улюбл. книжка).

Сервантес Сааведра, Мігель де. Дон Кіхот [Текст] : роман: для серед. та ст. шк. віку /  М. де С. Сервантес. – К.:  Школа, 2007. – 464 с. – (Б-ка шкіл. класики).

Старицький, Михайло. За двома зайцями [Текст] : комедія з міщанського побиту /

М. Старицький. – К.: Молодь, 1996. – 96 с.

Три мушкетери [Текст] / [за романом О. Дюма]. – Х.: Фактор, 2005. – 112 с.: іл. –  (Чарівний ліхтар).

Троєпольський, Гаврило. Білий Бім Чорне вухо [Текст] : повість: для серед. шк. віку / Г. Троє польський. – К.: Школа, 2008. – 256 с.: іл. – (Дит. світ. бестселер).

Уэллс, Герберт. Машина времени. Человек невидимка. Война миров. Пища богов [Текст] / Г. Уэллс. – М.: Правда, 1988. – 624 с.: ил.

Шекспір, Вільям. Трагедії [Текст] / В. Шекспір. – Х.: Фоліо, 2004. – 462 с. – (Б-ка світ. літ.).

Шолохов, М. А. Тихий Дон [Текст] : роман в 4-х кн./ М.А. Шолохов. – М.: Худож. лит., 1987. – 799. – (Б-ка сов. романа)

У світі поезії

ІV розділ

Книги   мають  ту  перевагу  над

людьми, що мовчать коли їх не питаєш,

а  дають  золоті  ради,  як умієш з  ними

говорити

Юрій Брандер

Білоус, Дмитро. Рідні небеса [Текст] : вірші: для мол. та серед. шк. віку / Д. Білоус. – К.: Веселка, 2005. – 143 с.: іл. – (Українській дитині).

Герасим’юк, Василь. Була така земля [Текст] : вибране / В. Герасим’юк. – К.: Факт, 2003. – 392 с.

Голобородько, Василь. Летюче віконце [Текст] : вибрані поезії / В. І. Голобородько. – К.: Укр. письменник, 2005. – 463 с.

Гончар, Олесь. Поетичний пунктир походу [Текст] : поезії / О. Т. Гончар. – К.: Просвіта, 2000. – 120 с.

ХХ век, запомни нас такими…[Текст] : украинская школа русской поезии. – К.: Голов. спеціалізм. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. – 488 с. – (Багатомовна поезія України).

Дроздовський, Дмитро. «Ми мовчимо – поезія і я…».Кілька слів до ювілею Ліни Костенко / Д. Дроздовський // Слово Просвіти. – 2010. –  18-24 берез. – С.9.

Забаштанський,   Володимир.    Свічечкою   слова   [Текст] :    вірші   та   балади    /

В. О. Забаштанський. – Жмеринка: Вид-во «Вінниця», 2000. – 448 с.

Золоті  рядки  української  поезії  =  Розстріляне  Відродження  [Текст]  /  [укладач

О. В. Зав’язкін]. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 224 с.: іл.

Калитко, Катерина. Та, що любила Каїна [Текст]: поезії / К. Калитко. – Вінниця: Логос, 1999. – 64 с.

Луків, Микола. Доля і час [Текст]: вірші та поема / М. В. Луків. – К.: Поліграф книга, 2002. – 368 с.

Маланюк, Євген. Невичерпальність [Текст] : поезії, статті / Є. Маланюк. – К.: Веселка, 1997. – 318 с.: іл. – (Шк. б-ка).

Матіос, Марія. Жіночий аркан у саду нетерпіння [Текст] / М. Матіос. – Львів: ЛА «ПІРАМІДА», 2007. – 308 с.

Олійник, Борис. Основи [Текст] :поезії / Б. І. Олійник. – К.: Дніпро, 2005. – 456 с.: фотоіл.

Павличко, Дмитро. Золоте ябко [Текст] : поезії / Д. Павличко. –  К.: Основи, 1998. – 207 с.

Палієнко, Микола. Свята пора Кобзаря [Текст] : поезії / М. Палієнко. – Одеса: Маяк, 2007. – 176 с.

Перебийніс, Петро. Пшеничний годинник [Текст] : лірика / П. Перебийніс. – К.: Вік, 2005. – 350 с.

Поезія: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус [Текст]. – 2-ге вид., доп. – К.: Наук. думка, 2000. – 272 с.: портр. – (Б-ка школяра).

Поети «Молодої Музи» [Текст] / [упоряд., автор передм. М. М. Ільницький].– К.: Дніпро, 2006. – 672 с.

Рабенчук, Володимир. Свята Тетяна мирроточить [Текст] : поезії / В. Рабенчук. – Вінниця. – ДП «Державна картографічна фабрика», 2008. – 192 с.

Симоненко, Василь. На схрещених мечах [Текст] : вибр. твори / В.А. Симоненко. – К.: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. – 384 с. – (Б-ка Шевченк. ком.).

Сіра, Галина. Серця вічний неспокій [Текст] : поезія / Г. Сіра. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2006. – 192 с.

Сторожук, Валентина.  Третя пречиста [Текст] : лірика / В. П. Сторожук. – Вінниця: Книга-вега, 2005. – 96 с.

Україна – моя Батьківщина [Текст]: альманах / [упоряд. В. Терен.]. – К.: Неопалима купина, 2006. – 320 с.: іл.

Українські поети ХХ століття: Павло Тичина, Максим Рильський, Володимир Сосюра [Текст]. – К.: наук. думка, 2006. – (Б-ка школяра).

Чубач, Ганна. Дзвінка ріка [Текст] : лірика / Г. Т. Чубач. – К.: ТОВ Університетське вид-во «Пульсари», 2001. – 224 с.: іл.                                           

Коментарів поки немає. Будь першим!

Залишити коментар