RSS Коментарі

Шляхами мужності і слави

11.05.2010 В'ячеслав

Згадаймо величні ті роки…

І розділ

Нам говорять, що війна – це вбивство.

Ні: це самогубство.

Рамсей Макдоналд

Бурченко, Д. Т. Рейд к Южному Бугу [Текст] / Д. Т. Бурченко. – 2-е изд., пераб. и  доп. – К.: Политиздат Украины, 1988. – 239 с.: 8 л. ил.

Великая Отечественная война 1941 – 1945 в фотографиях и документах.  Т.  4-й   [Изоматериал]  /  [ сост.  И. Д. Носков,  С. Д. Петров,

В. С. Рябов];  авт.  текста В. С. Рябов,   А. И. Зарубин;   вступ.   статья   Маршала   Советского    Союза В. И. Чуйкова. – 2-е изд. с изменениями, подписное. – М.: Планета, 1988. – 400 с.: ил.

Вікопомний подвиг. Україна у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років [ Образотворчий матеріал]. – К.: Видавець Ашот Арутюнян, 2006. –

216 с.: іл.

Куманев, Г. А. 1941- 1945.  Краткая история, документы, фотографии [Текст]  / Г. А. Куманев. – М.: Политиздат, 1982. – 238с.: ил.

Лубченков, Ю. Н. Сто великих полководцев Второй мировой [Текст] / Ю. Н. Лубченков. – М.: Вече, 2005. – 480 с. – ( 100 великих).

Лук’яненко, Левко. Маршал Жуков і Українці у Другій світовій війні. Відповідь генералові Іщенку [Текст] / Л. Лук’яненко. – К.: Вид. дім «Козаки», 2002. – 48 с.

Малаков,   Дмитро.   Оті   два   роки…   у   Києві   при   німцях [Текст] /

Д. Малаков. – К.: Амадей, 2002. – 320 с.: іл.

Мельник, Михаил. Я уходил тогда в поход…: Страницы фотолетописи Великой Отечественной войны [Изоматериал] / М. Мельник. – К.: Мыстэцтво, 1980. – 256 с.: ил.

Подвигу 40 лет [Изоматериал] / [Авт.-сост. Э. Н. Пугачева].  – М.: Советский художник, 1985. – 284 с.: ил.

Сабуров, О. М. Відвойована весна [Текст]  / О. М. Сабуров. – К.: Україна, 2008. – 736 с.: портр.

Чайковський, А. С. Невідома війна: Партизанський рух в Україні 1941 – 1945 рр. мовою документів, очима історика [Текст]  /  А.С. Чайковський. – К.: Україна, 1994. – 255 с.

Вклонися, мій травню, солдатам війни

ІІ розділ

Або людство покінчить з війною,

або війна покінчить з людством.

Джон  Кеннеді

Безсмертя. Книга Пам’яті України. 1941 – 1945 [Текст]  / [Голов. ред. колегія (гол. І. О. Герасимов ) та ін.]. – К.: Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 2000. – 944 с.: іл.

Братство по оружию [Изоматериал] / Г. Дроздов, Е. Рябко. – М.: Плакат, 1987. – 312 с.: ил.

Василів-Базюк, Любов. У Вирі тоталітарних режимів [Текст] : повість / Л. Й. Василів-Базюк. – 2-ге вид. – Чернівці: Вид. дім «Букрек», 2008. – 304 с.

В ім’я життя [Текст] / [авт.- упоряд. З.О. Сільченко (кер.) та ін.]. – К.: Україна, 2005. – 288 с.: іл.

Герої визволення України  [Текст]  / [авт.-упоряд. П. Л. Машовець]. – К.: Україна, 2007. – 111 с.: іл.

Героїчний   Київ:   документальні   розповіді   [Текст]   /   [упоряд.

В.І. Денисенко]. – К.: Україна, 2003. – 335 с.: іл.

Дети военной поры [Текст]  / [ сост. Э. Максимова]. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 320 с.

Друга Світова війна  і доля народів України [Текст] : матеріали 2-ї всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 30-31 жовтня 2006 р. – К.: Зовнішторгвидав, 2007. – 416 с.

Литвинов, Володимир. Ешелони в пекло: Документальна розповідь про  пошук, що тривав майже чверть століття [Текст]: для серед. та ст. шкільн. віку. – К.: Веселка, 1995. – 366 с.: фото.

Лотт, Арнольд. Самое опасное море. Минная война в годы Второй мировой [Текст]  / А. Лотт. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 334 с.

Лубченков,  Ю.  Н. Сто великих сражений Второй мировой [Текст]  / Ю. Н. Лубченков. – М.: Вече, 2005. – 480 с. – (100 великих).

Мельников, Іван. Їм не вручали повісток… Збірка документальних оповідань та повістей про дітей-героїв Великої вітчизняної війни 1941 – 1945 років [Текст] / І.К. Мельников. – Сімферополь: Таврія, 2004. – 320 с.

Михельсон, В. И. Воздушный мост [Текст] / В.И. Михельсон,

М. И. Ялыгин. – 2-е узд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 336 с.: ил.

Муковський, І. Т. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах другої світової війни [Текст]  / І. Т. Муковський, О. Є. Лисенко. – К.: Пошуково-вид. агентство «Книга пам’яті України», 1996. – 568 с.

Пігідо-Правобережний, Федір. «Велика Вітчизняна війна». Спогади та роздуми очевидця [Текст]  / Ф. Пігідо-Правобережний. – К.: Смолоскип, 2002. – 288 с.

Последние письма с фронта. 1941. Т.1 [Текст]: сборник. – М.: Воениздат, 1991. – 416 с., ил.

Рокоссовский, Р. К. Стланградский рубеж [Текст]  / Р.К. Рокоссовский. – К.: Україна, 2003. – 192 с.: іл.

100   великих   тайн   Второй   мировой  [Текст]   /   [авт. –  сост.

Н.Н. Непомнящий]. – М.: Вече, 2005. – 480 с. –  (100 великих).

Солонин, Марк. 22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война [Текст]  / М. Солонин. – М.: Яуза, Эксмо, 2008. – 512 с. – (Великая Отечественная: Неизвестная война).

Спогади-заповіти ветеранів [Текст]  / [ упоряд.: В.Ф. Шелест (кер.) та інші]. – К.: Україна, 2003. – 495 с.

Україна   в    полум’ї    війни.    1941 – 1945   [Текст]  /   П. П. Панченко,

О.І. Уткін, В.І. Горєлов та ін. – К.: Україна, 2005. – 560 с.: іл.

Юдин, Владимир. От волги до Эльбы [Изоматериал] / В. Юдин. – К.: Мыстэцтво, 1990. – 107 с.: ил.

Без вас не було б весни

ІІІ розділ

Війна закінчена лише тоді,

коли похований останній солдат.

Олександр Суворов

День Победы // YES. – 2010. – № 136. – С. 128.

В    епіцентрі   подій   –   журналіст   [Текст]   /    [упоряд.  В. Ф. Чамара,

В.М. Іншаков]. – Дніпропетровськ, 2005. – 400 с.: іл.

Вінничани на Великій Вітчизняній: книга спогадів жителів міста над Бугом про свою молодість, опалену війною [Текст] : історико-документальні нариси. Т.3 / В. Алексєєв [та ін]. – Вінниця, «Прес-Реал», 2003. – 304 с.

Героїчний Київ [Текст] : документальні розповіді / [упоряд. В. І. Денисенко]. – К.: Україна, 2003. – 335 с.: іл.

Дзвони пам’яті [Текст] : худож. та докум. твори /  [редкол.: …Ю. Збанацький (голова) та ін]. – К.: Рад. Письменник, 1985. – 207 с.

Вип. 5: Книга про трагедію сіл, знищених фашистами у роки війни на території   Вінницької,   Тернопільської,   Хмельницької   областей / [упоряд.:

М. Ф. Каменюк [та ін.]. – 1990. – 207 с.: іл.

Литвин,   В.  М.  Ілюстрована  історія  України  [Текст]  /  В. М. Литвин,

В. А. Смолій, М. І. Шпакуватий. – К.: Вид. Дім «Альтернативи», 2001.- 352 с.

Лозовський, Іван. Спортсмени в горнилі війни [Текст] : історично-документальні нариси  / І. Лозовський. – Вінниця: МВКП «Ніланд – ЛТД», 2004. – 256 с.

Овеянные  славой имена: Герои советского Союза уроженцы Винниччины [Текст] / В. М. Барабан, А.Д. Воронюк, Н. К. Гненный [и др]. –

2-е изд. перераб. и доп. – Одесса: Маяк, 1989. – 312 с.: ил.

Памятные   медали   [Изоматериал]   /  [авт.   вступ.   ст.   и   сост.

Ю. А. Барштейн]. – К.: Мыстэцтво, 1988. – 143 с.: ил.

Педак, Віктор. Дякуємо і мертвим, і живим [Текст] : документальний нарис / В. П. Педак. – Дніпропетровськ: Січ, 2007. – 278 с.

Шкода, М. Н. Свята моєї Батьківщини [Текст] : дитячий календар ілюстрований / М. Н. Шкода. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 176 с.: іл.

Устинов,  Александр.   Репортаж  длинною   в   полвека [Изоматериал] /

А. В. Устинов. – М.: Сов. Россия, 1988. – 160 с.: ил.

Рядки, обпалені війною…

ІV розділ

Говорушко, Микола. Камінці на долоні [Текст] /  М. А. Говорушко. – К: Україна, 2002. – 112 с.

Гончар, Олесь. Поетичний пунктир походу [Текст] : поезії / О. Гончар. – К: Вид. центр «Просвіта», 2000. – 120 с.: фото.

Довженко, Олександр. Сторінки щоденника (1941- 1956) [Текст] / О. П. Довженко. – К.: Вид-во гуманіт. л-ри, 2004. – 384 с.

До  последнего   дыхания  [Текст] / [сост. и прим. И. Богатко];  предисл.

С. Михалкова. – М.: Правда, 1985. – 400с.: ил.

Кадочников,  Олег.  «Винниччина  в  книгах  Виктора   Астафьева»  /

О. Кадочников // Курьер . – 2010. – 24 берез.- С.30.

Муліш, Гаррі. Зігфрід [Текст] / Г. Муліш. – К.: Юніверс, 2005. – 152 с.

Середин, М. И долг, и честь [Текст]  / М. Середин. – К.: Україна, 2007. – 352 с.

Строкань, Валентин. Чорний іній [Текст] : роман / В.Строкань. – Львів: Кальварія, 2003. – 220 с.

Твардовський, Олександр. Поэмы [Текст] / А. Т. Твардовський. – М.: Книжная палата, 1987. – 336 с.

У пам’яті навіки збережу 1945-2000 [Текст] : з надісланого дітьми на конкурс. –  К.: Укрпошта, 2001. – 96 с.

Уклонімось низько до землі  тим,

хто в серці вічно буде жити!                   

Коментарів поки немає. Будь першим!

Залишити коментар